Lĩnh vực xây dựng
CHO LÀ NHẬN
Tư vấn, thi công, thiết kế công trình, nội thất; Kinh doanh bất động sản;...
Sản xuất, kinh doanh và dịch vụ
Sứ mệnh Lotus Chapter
Kinh doanh nhà hàng, khách sạn, Ô tô, máy móc cho sản xuất và công trình, spa...
Lĩnh vực giáo dục
Tầm nhìn BNA Chapter
Giáo dục ngoại ngữ, đào tạo nhân lực, tư vấn du học, xuất khẩu lao động,
Sản xuất cơ khí
Giá trị cốt lõi BNA Chapter
Tài chính cá nhân, kiểm toán, ngân hàng, hỗ trợ tài chính, ...
Thẩm mỹ viện, Spa
Tầm nhìn BNA Chapter
Giáo dục ngoại ngữ, đào tạo nhân lực, tư vấn du học, xuất khẩu lao động,
Kinh doanh nông sản
Tầm nhìn Lotus Chapter
Giáo dục ngoại ngữ, đào tạo nhân lực, tư vấn du học, xuất khẩu lao động,...1